ĐỘI NGŨ

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Đề xuất và lên kế hoạch những chiến lược hợp lý trên tất cả các phương tiện truyền thông và tạo ra sự thu hút lượng lớn người theo dõi cho từng dự án

BIÊN KỊCH GIÀU KINH NGHIỆM

Cung cấp những ý tưởng độc đáo và xây dựng concept cho từng dự án. Bên cạnh đó, làm chủ email blast, tạo ra những bài viết sáng tạo, thu hút công chúng trên các phương tiện truyền thông, báo chí…

HOẠ SĨ THIẾT KẾ TÀI NĂNG

Dựa trên concept để tạo ra những bản sketch sau đó tiến hành thiết kế 2D/3D

NHÀ SẢN XUẤT GIÀU KINH NGHIỆM

Lên kế hoạch và chuẩn bị những thứ cần thiết cho dự án, dõi theo và đảm bảo tiến độ của công việc