Lĩnh vực kinh doanh

SÁNG TẠO VÀ THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH GIẢI TRÍ

· Lễ hội
· Hoà nhạc
· Các mô hình giải trí khác

THIẾT KẾ – CHO THUÊ HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ

· Hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp
· Hệ thống layer truss
· Thiết bị hiệu ứng đặc biệt
· Cung cấp thiết bị & đội ngũ media

QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH SỰ KIỆN

· Tiệc tri ân khách hàng
· Lễ hội âm nhạc
· Kích hoạt, quảng bá thương hiệu · Lễ hội văn hóa, giải trí
· Sự kiện xã hội & triển lãm

CUNG CẤP NGHỆ SỸ BIỂU DIỄN

· Nghệ sĩ trong nước
· Nghệ sĩ quốc tế

QUẢN LÝ NGHỆ SĨ

· Đào tạo
· Quản lý nghệ sĩ